Chroom; wat is het en wat doet het met u? Kort samengevat is chroom een type metaal. Chroom komt dan ook in verschillende vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan chroom-0, chroom-3 en de meest bekende: chroom-6. De vormen hebben allemaal unieke eigenschappen en worden voor verschillende projecten gebruikt. Chroom-0 wordt zo bijvoorbeeld gebruikt voor ijzeren kranen, chroom-3 zit in mineralen die we terugvinden in de aarde. Dit zit ook in onze voeding en is niet schadelijk. Chroom-6 daarentegen is wel schadelijk. In dit artikel wordt chroom-6 en de mogelijke gevolgen voor uw gezondheid nader toegelicht.

Wat is chroom-6?

Chroom-6 is niet een stof die op zichzelf staand voorkomt. Het is namelijk altijd gebonden met een andere atoom. Voorbeelden van atomen waarmee chroom-6 verbindt zijn waterstof of zuurstof.

Kom niet in aanraking met chroom-6-verbindingen

Doorgaans komt chroom 6 vrij op het moment dat u bezig bent met het bewerken van staal. Bijvoorbeeld als u gaat zagen, slijpen, stralen of branden. Heeft u een chroomhoudende verflaag op een auto of wilt u roestvrijstaal lassen? Dit zijn situaties waarbij u extra alert moet zijn. Zolang chroom-6 vastzit in het oppervlak is het niet schadelijk voor onze gezondheid. Bij de bewerking kan het dus wel vrijkomen.

In Nederland kunnen er situaties ontstaan waarbij u in aanraking komt met een chroom-6-verbinding. Als u genoeg bescherming draagt, zoals een ademmasker of handschoenen, hoeft dit niet schadelijk te zijn. Waar nodig kunt u altijd een chroom-6-expert inschakelen om onderzoek te laten doen naar uw werksituatie.

De mogelijke gevolgen

Bij blootstelling aan chroom-6 zijn er mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid. Enkele gevolgen die kunnen optreden na langdurige blootstelling: longkanker, neusbijholtekanker, maagkanker of een chronische longziekte. Wij raden een ieder aan die in contact is gekomen met chroom-6 om bij klachten of twijfels een specialist op te zoeken.

Schakel een specialist in

Twijfelt u over de aanwezigheid van chroom-6 in uw werkgebied? Schakel dan direct een adviesbureau in. Flamantanalyse is gespecialiseerd in de analyse en vaststelling van chroom-6 in diverse situaties. Zij adviseren u graag over de te nemen stappen en maatregelen om zo een veilig werkgebied te creëren. Hiervoor wordt een praktijkonderzoek op locatie georganiseerd. De verdachte toepassingen worden getest. Na de analyse ontvangt u doorgaans binnen enkele dagen uitsluitsel.